Bedrijven > Fiscale voordelen

 
Fiscale voordelen

Een werkgever is op grond van artikel 3 van Arbeidsomstandighedenwet 1998 gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, waarbij de gevaren en risico’s voor de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden beperkt.
Als gevolg van deze wet kan Stoelmassage onder bepaalde voorwaarden als personeelskosten van de belasting worden afgetrokken. Het is een in de wet met name genoemde ARBO-voorziening en daardoor voor 100% als personeelskosten op te voeren, met of zonder eigen bijdrage van de medewerkers.  Daarnaast is de BTW terug te vorderen.

Aftrek voorbelasting

Op de webstie van het Ministerie van Financiën vindt u volgende informatie Loonheffing 6. ARBO-verstrekkingen en stoelmassage.